петък, юли 17, 2015

Кошмар

Фененрът плаче
- луната му люти,
разрязана от ятаган на нощ.

Полепнали по вените на мрака
- кристали сол със имената на звезди.

Самотен лъч от тишина
прониква в стаята на моя сън,
первазът е притихнал във очакване
на стъпалата ми прекрачващи навън.

Няма коментари: